zoekhond

zoekkat

zoekkitten

steunons

samenwerking

Dierenbescherming
De Dierenbescherming komt op voor de belangen van alle dieren: gezelschapsdieren, landbouwdieren, dieren in het wild en proefdieren. Belangrijke pijlers zijn dierennoodhulp en inspectiewerk. Daarnaast strijdt de Dierenbescherming al vele jaren voor betere leefomstandigheden voor proefdieren en dieren in de bio-industrie.

Melden dierenmishandeling
U kunt telefonisch dierenleed melden bij het landelijk meldnummer 144. Zorg dat u de volgende informatie bij de hand hebt voordat u belt:

  • Om wat voor een dier gaat het?
  • Wat is de exacte locatie waar het dier zich bevindt?
  • Wat is er precies aan de hand?
  • Uw eigen gegevens: naam, adres, woonplaats en telefoonnummer

Let op: anonieme meldingen worden niet in behandeling genomen. U krijgt wel de garantie dat er zorgvuldig en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens vertrouwelijk met uw gegevens wordt omgegaan. Natuurlijk worden uw gegevens door de Dierenbescherming niet bekend gemaakt bij de eigenaar (beklaagde) van het dier.

Dierenarts (Dierenkliniek Rijen)
Iedere dinsdag komt de dierenarts naar Dierenopvang Hart van Brabant voor controle en medische zorg. De werkzaamheden van de dierenarts zijn heel breed. De dierenarts:

  • onderzoekt nieuwe binnengekomen dieren;
  • geeft inentingen en chipt;
  • castreert katers (poezen gaan naar de dierenkliniek in Rijen voor sterilisatie);
  • volgt de resultaten van een medische behandeling en
  • euthanaseert dieren (zie euthanasiebeleid)

De dierenarts is verbonden aan Dierenkliniek Rijen:
Hoofdstraat 16, 5121 JE Rijen
Telefoon 0161-220 600
www.dierenkliniekrijen.nl.
Openingstijden: op werkdagen van 9.00 tot 19.00 uur.

dierenambulance
dierenambulance