zoekhond

zoekkat

zoekkitten

steunons

euthanasiebeleid

Het DOC-T heeft soms te maken met het euthanaseren van dieren. Dit gebeurt alleen bij ernstig zieke dieren of dieren met een risicovolle gedragsstoornis waardoor ze niet meer te herplaatsen zijn. Het DOC-T volgt hierin strikt de regelgeving vanuit de ‘Erkenningsregeling Asielen’. Dieren die onderdak vinden bij het DOC-T blijven in principe net zolang bij ons totdat ze een nieuw baasje vinden.

De beslissing tot euthanasie om medische reden wordt genomen door de dierenarts. Bij risicovol gedrag ligt de besluitvorming tot euthanasie bij een euthanasiecommissie. Conform het keurmerk ‘Erkenningsregeling Asielen’  is deze commissie samengesteld met een externe onafhankelijke deskundige. Ter beoordeling van het gedrag wordt altijd externe deskundigheid geraadpleegd.

dierenambulance
dierenambulance