zoekhond

zoekkat

zoekkitten

steunons

Privacy

Verantwoordelijke

De Diamant-groep Dierenopvang Hart van Brabant  is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat Dierenopvang Hart van Brabant beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

Dierenopvang Hart van Brabant is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Persoonsgegevens

Dierenopvang Hart van Brabant verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4, sub 1, van de AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Steunt u Dierenopvang Hart van Brabant dan verwerkt Dierenopvang Hart van Brabant de volgende persoonsgegevens: naam (voor- en achternaam), adres, woonplaats, e-mailadres en betaalgegevens. Dierenopvang Hart van Brabant verzamelt deze gegevens ter ondersteuning van administratieve processen rondom sponsoring en donatie. Maakt u gebruik van het contactformulier dan gebruikt Dierenopvang Hart van Brabant uw naam en e-mailadres om contact met u te kunnen opnemen.

Grondslag van de verwerking

Dierenopvang Hart van Brabant moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG. Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan dergelijke gegevens te verwerken na ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene (artikel 6, eerste lid, sub a, van de AVG). Dierenopvang Hart van Brabant kan alleen met uw toestemming de persoonsgegevens verwerken die u invult op het  contactformulier. Daarom vragen we u bij het invullen expliciet naar uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

Artikel 32 van de AVG verplicht Dierenopvang Hart van Brabant om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. De (persoons)gegevens die u invult op het contactformulier worden (nog) niet versleuteld. De verzending van (persoons)gegevens vindt via een beveiligde verbinding plaats.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Dierenopvang Hart van Brabant bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking (artikel 5, eerste lid, sub e, AVG). De bewaartermijn is afhankelijk van de strekking van uw bericht. Gedurende deze tijd kan het nog nodig zijn dat wij met u contact opnemen. Een eenvoudig verzoek om contact op te nemen wordt bewaard totdat het contact gelegd is.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG).

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u Dierenopvang Hart van Brabant verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Dierenopvang Hart van Brabant behandelt uw contactverzoek binnen een redelijke termijn.

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen (artikel 16 AVG).

U kunt, in een aantal gevallen, vragen om verwijdering of wissing van uw gegevens (artikel 17 AVG).

Wilt u de (digitale) persoonsgegevens die Dierenopvang Hart van Brabant van u verwerkt ontvangen, dan kunt u een beroep doen op uw recht op dataportabiliteit (artikel 20 AVG). Dit houdt in dat u uw gegevens verstrekt krijgt in een vorm waarin u deze, mocht u dit wensen, eenvoudig door kunt geven aan een andere organisatie. Ook kunt u verzoeken om beperking van het verwerken van uw gegevens of daartegen bezwaar maken (artikel 18 en 21 AVG).

U kunt uw schriftelijke verzoeken sturen aan:

De Diamant-groep – Postbus 5033 – 5004 EA – Tilburg

Cookiebepaling

We zijn als Dierenopvang Hart van Brabant wettelijk verplicht de gebruiker van onze website te informeren over ‘cookies’ en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. Ook de website van Dierenopvang Hart van Brabant maakt gebruik van cookies.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn bestanden die uw voorkeuren tijdens het browsen onthouden en opslaan op uw eigen apparaat. Een cookie slaat niet uw naam, adres, leeftijd of andere persoonlijke gegevens op. Ook andere persoonlijke gegevens als wachtwoorden weet een cookie niet. Ze onthouden alleen uw voorkeuren en uw interesses op basis van uw surfgedrag.

Welke cookies gebruikt Dierenopvang Hart van Brabant?

Functionele cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat de site goed werkt. Denk bijvoorbeeld aan cookies voor onze zoekfunctie. Uw apparaat onthoudt de indeling die u zelf gemaakt hebt. Voor deze cookies hoeven we niet vooraf toestemming te vragen.

Cookies voor websitestatistieken, analytische cookies

Met analytische cookies krijgen we inzicht in hoe u gebruik maakt van onze websites. Met deze inzichten proberen we onze website te verbeteren. Analytische cookies maken een minimale inbreuk op uw privacy. De opgeslagen gegevens zijn niet te herleiden tot een persoon. We maken bij de Diamant-groep gebruik van Google Analytics. Bijvoorbeeld om te analyseren welke pagina’s het beste worden bezocht en via welke browser of apparaat mensen surfen. Op basis daarvan kunnen we onze sites verbeteren. Deze gegevens worden anoniem opgeslagen dus zijn niet te herleiden naar wie u bent. Ze worden alleen gebruikt om uw bezoek aan onze site te analyseren. Ook voor deze anonieme cookies hoeven we niet vooraf toestemming te vragen.

Cookies weigeren

De cookies die we gebruiken zorgen ervoor dat u de website beter kunt gebruiken en de informatie die we via de cookies verzamelen is voor ons belangrijk om de inhoud van de website goed op onze bezoekers af te stemmen. We waarderen het daarom als u ons cookies laat gebruiken. Wilt u desondanks dat via www.doct.nl geen cookies worden geplaatst op uw computer? Dan kunt u de instellingen van uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd. Hoe dat moet is afhankelijk van welke browser u gebruikt. U kunt dit het beste opzoeken via de helpfunctie van uw browser.

dierenambulance
dierenambulance